Lilleman -Det är kallt pappa!

Pappan -Stäng dörren så drar det inte

Lilleman -Nej jag vill inte, det får du göra

Pappan – Nej stäng dörren nu!

Lilleman -Varför ska jag stänga

Pappan – Därför du gick sist in

Lilleman – SÃ… SÄGER VI INTE HÄR

Nu undrar jag var är det man inte säger så?